specialist in air
 
specialist in air
 

Multifan V-FloFan

Multifan V-FloFan

Verticale ventilatie voor de tuinbouw

Ventilatie speelt een cruciale rol in moderne tuinbouwkassen. Verticaal ventileren leidt tot een beter en gelijkmatiger kasklimaat en levert daarnaast energiebesparingen op. Vanwege allerlei kastechnische verbeteringen en intensievere teeltmethoden neemt de noodzaak tot het regelen van de vochthuishouding op plantniveau toe. Met de V-FloFan stelt Vostermans Ventilation de kwekers in staat om op een eenvoudige en energiezuinige wijze de nadelige gevolgen van vocht te verminderen. De lucht wordt via een aerodynamische geleider over een groot oppervlakte verspreid. De V-FloFan kan voor uiteenlopende gewassen ingezet worden. De ventilator is eenvoudig op te hangen in de tuinbouwkassen en eenvoudig te onderhouden. 

 

 

 

BROCHURE

 

 

 

Praktijktesten

De V-FloFan is getest in een komkommerkas waarbij de afstand onder de goot 4 meter is, de verstelbare kap in de laagste positie staat en de oppervlakte per ventilator 20 x 20 meter bedraagt.

Middels rookproeven is aangetoond dat de V-FloFan ook in hoge gewassen een positief resultaat heeft qua uniforme luchtdistributie en luchtuitwisseling op plantniveau, zowel met open dek als gesloten dek.

 Een tweede test heeft plaatsgevonden in een tuinbouwkas waarin chrysanten geteeld worden. Middels rookproeven zijn 2 testen uitgevoerd met gesloten scherm, met en zonder assimilatieverlichting.

 

 


 

Verticale ventilatie voor pluimvee 

Voor een uniforme ontwikkeling van de dieren is het belangrijk dat de warmte optimaal verdeeld wordt in de stal. Met de V-FloFan biedt Vostermans Ventilation de mogelijkheid om negatieve invloeden van temperatuurverschillen in de pluimveestal te verminderen en efficient met energie om te gaan. Door verticaal te ventileren wordt de wamte lucht naar beneden gebracht, resulterend in een optimaal microklimaat op dierniveau. 

 

 

BROCHURE

 

 

 

Praktijktest 

  

CONTACT

 

 

 

FAN SELECTOR

 

ECplus_Vplus_logo

Meer informatie:

Bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met ons Vostermans Ventilation team via:

Tel : +31 (0)77 389 32 32

...

Contact

 

shaping the future

© All rights reserved. Vostermans Companies is not responsible for inaccurate or incomplete data.
In case of any questions and/or remarks please contact ....