specialist in air
 
specialist in air
 

Mf-Net Klimaatregelaars

Terug naar bovenkant Thermostaten

T15-Serie en T10-3 Serie: Mechanische Thermostaten

 

Met de T15-serie en de T10~3 kan apparatuur (ventilatoren, verwarming, alarm) gebaseerd op een ingestelde temperatuur in- en uitgeschakeld worden. De mechanische thermostaat T15-4 maakt, in combinatie met een Mf-Net transformator, de temperatuurgestuurde regeling van ventilatoren mogelijk. De thermostaten van de T15-serie zijn voor éénfasetoepassingen en de T10~3 is speciaal voor driefasetoepassingen ontworpen.

 

Vostermans Ventilation heeft de volgende thermostaten in het programma:

Mf-Net Thermostat T15-WD

 

T15-WD Schakelt éénfaseapparatuur bij een vastgestelde temperatuur aan en uit

Mf-Net Thermostat T15-2

 

 

T15-2 Combinatie van 2 mechanische éénfasethermostaten, welke separaat instelbaar zijn

Mf-Net Thermostat T15-4

 

 

T15-4 5-stappen thermostaat; elke stap schakelt bij een temperatuursverschil van 1ºC

Mf-Net Thermostat T10-3

 

 

T10-3 Schakelt driefaseapparatuur bij een vastgestelde temperatuur aan en uit.

BROCHURE

 

 

 

ETD-S: Electronische, digitale stappenthermostaat

 

Mf-Net Thermostat ETD-S

 

 

ETD-S De ETD-S maakt klimaatregeling mogelijk met behulp van een stappentransformator. De thermostaat regelt de ventilatormotor gebaseerd op temperatuur.

 

 

BROCHURE

 

 

 


 

Terug naar bovenkant Stand-alone controllers

ETD-C: Electronische, digitale stappenthermostaat

 

Mf-Net Stand alone controller ETD-C De ETD-C maakt klimaatregeling mogelijk met behulp van een directe ventilatorregeling, gebaseerd op de temperatuur, door een opvolgend aan- en uitschakelen (cascade) van ventilatoren. De regeling kan een verwarming en een alarm aansturen. Het minimale en maximale ventilatieniveau is eveneens instelbaar. De ETD-C beschikt over een automatische afkoelcorrectie, een "lege ruimte"-functie, een luchtinlaatsignaal en een programmeerbaar 0-10V uitgangssignaal. De maximale totaalstroom bedraagt 10 Ampère voor alle relais samen. Om hoge stromen aan te kunnen of om driefaseventilatoren aan te kunnen sturen, zijn mogelijk extra contacten nodig.

 

BROCHURE

 

 

 

Humidcon-s: Vochtigheidsregelaar

 

Mf-Net Stand alone controller Humidcon-S De Humidcon-s kan de vochtigheid in een ruimte regelen door het aansturen van een vernevelingssysteem en ventilatoren. De 'aan'- en cyclustijd van de klep van het vernevelingssysteem kunnen met behulp van de programmeerbare timer nauwkeurig worden ingesteld. Indien er geen vochtigheidssensor is aangesloten, blijven de ventilatoren lopen en wordt de klep van het vernevelingssysteem continu aangestuurd, volgens de ingestelde 'aan'- en cyclustijd. Indien wel een vochtigheidssensor is aangesloten, kan de relatieve vochtigheid worden afgelezen en ingesteld. Wanneer de relatieve vochtigheid te laag is, regelt de Humidcon-s de relatieve vochtigheid door de vernevelingskleppen cyclisch, volgens de ingestelde waarde, aan te sturen. Indien de vochtigheid boven de ingestelde waarde komt worden de vernevelingskleppen uitgeschakeld en blijft de ventilator nog een uur doorlopen.

 

BROCHURE

 

 

 

AEW 6.3: Digitale klimaatregelaar

 

Mf-Net AEW De AEW 6.3 maakt een staploze klimaatregeling, gebaseerd op temperatuur, mogelijk door middel van een éénfaseventilatorregeling. De regelaar biedt de mogelijkheid de bandbreedte aan te passen. Het minimale en maximale ventilatieniveau is eveneens instelbaar. De AEW 6.3 beschikt over een programmeerbaar 0-10V uitgangssignaal. De AEW 6.3 is eenvoudig uit te breiden. Één van de mogelijkheden is de aansluiting van meerdere Trilink-2t regelaars, om aanvullende ventilatoren aan te sturen en te regelen.

 

BROCHURE

 

 

 

AEW-D10 Digitale klimaatregelaar

 

Mf-Net AEW-D10 De AEW-D 10 maakt een staploze klimaatregeling mogelijk, gebaseerd op temperatuur, met behulp van een ventilatorregeling. Dit apparaat kan een verwarming en een alarm aansturen. Het minimale en maximale ventilatieniveau is instelbaar. De AEW-D 10 beschikt over een automatische afkoelcorrectie, een luchtinlaatsignaal en een programmeerbaar 0-10V uitgangssignaal. De AEW-D 10 is eenvoudig uit te breiden. Één van de mogelijkheden is het aansluiten van meerdere Trilink-2t regelaars, om aanvullende ventilatoren aan te sturen en te regelen.

 

BROCHURE

 

 

 


 

Terug naar bovenkant Hoofdregelaars 0-10V

Master-5

Mf-Net Master-5 De Master-5 is een hoofdregelaar, waarop eenvoudig 0-10V modules (b.v. triac, frequentieregelaar) aangesloten kunnen worden. De Master-5 maakt een staploze klimaatregeling mogelijk, gebaseerd op temperatuur, met behulp van een 0-10V signaal. Dit apparaat kan een verwarming en een alarm aansturen. Het minimale en maximale ventilatieniveau is instelbaar. De Master-5 beschikt over een automatische afkoelcorrectie en twee programmeerbare 0-10V uitgangssignalen. De Master-5 is eenvoudig uit te breiden. Eén van de mogelijkheden is het aansluiten van meerdere modules, om ventilatoren, transformatoren, liermotoren of kleppen aan te sturen en te regelen.

 

BROCHURE

 

 

 


 

Terug naar bovenkant Modules 0-10V

Relink-2s: Electronische stappenregelaar

Mf-Net Relink 2S

 

De Relink-2s maakt de aansturing van een stappentransformator mogelijk, via een 0-10V signaal. De regelaar werd speciaal ontwikkeld voor aansturing van de Mf-Net transformatoren (zoals de STW-A, STD-A en SEA). Met de Relink-2S kunnen ook niet-Mf-Net éénfasetransformatoren, tot 10 Ampère, aangestuurd worden. Om hogere stromen dan 10 Ampère aan te kunnen of driefasetransformatoren aan te kunnen sturen, zijn mogelijk extra contacten nodig.

 

BROCHURE

 

 

 

Relink-2c: Electronische stappenregelaar

 

Mf-Net Relink 2C De Relink-2c maakt een ventilatieregeling mogelijk door het sequentieel aan- en uitschakelen (cascade) van ventilatoren, gebaseerd op een 0-10V ingang. De maximale totaalstroom bedraagt 10 Ampère (voor alle vijf relais). Om hogere stromen dan 10 Ampère aan te kunnen of om driefaseventilatoren te kunnen aansturen, zijn mogelijk extra contacten nodig.

 

 

BROCHURE

 

 

 

Relink-3i: Electronische stappenregelaar

 

Mf-Net Relink 3i De Relink-3i maakt het mogelijk om op basis van een 0-10V ingangssignaal een motoraangedreven luchtinlaat of gordijn te regelen. De Relink-3i kan liermotoren zowel met als zonder potentiometerterugkoppeling aansturen. De positie van de klep wordt bij potentiometerterugkoppeling bepaald door de waarde van de potentiometer. Zonder deze terugkoppeling vindt de positiebepaling plaats op basis van de looptijd van de klep.

 

BROCHURE

ECplus_Vplus_logo

Meer informatie:

Bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met ons Vostermans Ventilation team via:

Tel : +31 (0)77 389 32 32

...

Contact

 

shaping the future

© All rights reserved. Vostermans Companies is not responsible for inaccurate or incomplete data.
In case of any questions and/or remarks please contact ....